سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/5/23
1:37 عصر

Gulf War

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته سرطان در کودکان

Title: Persian Gulf War and rate of childhood malignancies in southern I.R.Iran.

Author: Dr Mahdi Shahriari, associate professor of pediatric hematology oncology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Islamic Republic of Iran

ادامه مطلب...