سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/7/17
4:0 عصر

Leukemic Infiltration of the Appendix

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته سرطان در کودکان

Leukemic Infiltration of the Appendix as an Unusal Site of Extramedulary Relapse: Report of Two Cases and Review of the Literature

Authors: Mahdi Shahriari, Mohammadreza Bordbar,  Bita Geramizadeh, Mehran Karimi

Abstract: The appendix is an unusual site for extramedulary relapse of acute leukemia. The present case report describes two cases of late course acute lymphoblastic leukemia presented with leukemic infiltration of the appendix and complete remission of bone marrow. The signs and symptoms of the cases suggest that leukemic involvement of the appendix should be considered in the differential diagnosis of leukemia patients presenting with acute abdomen

ran J Med Sci 2010; 35(3): 248-250.

 Keywords: Acute  lymphoblastic  leukemia,  appendix , Appendicitis

Download PDF

Introduction: Acute leukemia is the most frequent malignancy of the child- hood. Increased survival and prolonged remission of leukemic patients, as a result of modern combined anticancer therapies, has led to more frequent extramedulary infiltration of leukemic cells.1 However, the involvement of the appendix in leukemia is extremely rare, especially when the disease is diagnosed ante-mortem or when a patient"s bone marrow (BM) is in remission.

Only sporadic reports of the antemortem recognition of leukemic appendiceal involvement have appeared in the literature.2-6

The present report describes the clinicopathologic features

of two cases of acute lymphoblastic leukemia (ALL), while in complete BM remission, presented with leukemic involvement of the appendix and acute abdominal pain, which mimicked acute appendicitis requiring prompt appendectomy.

Case Presentation

 ادامه مطلب...

 


90/7/4
10:46 عصر

تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته سرطان در کودکان

Title: Impact of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff.  Authors: Mahdi Shahriari MD1, Fateme Hashemi MS2, Nilufar Pasiar MS3  Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1) Medical School and (2,3) faculty of Nursing and midwiferyعنوان : تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان در پرسنل درمانی  نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری(1) ؛ فاطمه هاشمی (2) و نیلوفر پاسیار(3)  نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ (1) دانشکده پزشکی و (2 و 3 ) دانشکده پرستاری و مامایی

Title: Impact of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff.

Authors: Mahdi Shahriari MD1, Fateme Hashemi MS2, Nilufar Pasiar MS3

Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1) Medical School and (2,3) faculty of Nursing and midwifery.

 Introduction: The present research in a semi- experimental survey aimed at finding out the impacts of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff of Shiraz University of Medical Sciences.

Material and methods: The studied units include all working nursing staff (48) in oncology , clinic and CSR wards in pediatric oncology ward; the internal medicine ward and radiotherapy department of  Namazi Hospital; chemotherapy departments in Motahhari Clinic and  Faghihi Hospital; and finally ten laboratory staff .

ادامه مطلب...

90/7/4
10:45 عصر

مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته

Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward.  Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3.  Address: Shiraz  University of Medical Sciences, (1)School of  Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwiferyعنوان: مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا قبل از اقدامات دردناک پزشکی در بخش آنکولوژی اطفال  نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری (1) ؛ دکتر فرخنده شریف (2) ؛ میترا سلطانیان (3)  نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛ (1) دانشکده پزشکی و ( 2 و 3) دانشکده پرستاری و مامایی

Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward.

Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3.

Address: Shiraz  University of Medical Sciences, (1)School of  Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwifery.

Introduction: Intravenous canulation for therapeutic purposes is a very distressing experience for a considerable number of children. Therefore prevention or reduction of the pain will improve the child comfort and staff satisfaction. For this reason an experimental study was conducted to compare the impact of preparation and application of EMLA ointment on behavioral reactions of children during intravenous canulation.

ادامه مطلب...

90/5/24
3:54 عصر

درمان ناباروری ؛ اخلاق و پیشگیری از تولد کودکانی با تالاسمی شدید

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته کم خونی

درمان ناباروری ؛ اخلاق و پیشگیری از تولد کودکانی با تالاسمی شدید: (تشخیص قبل از تولد یا تشخیص قبل از کاشت)درمان ناباروری ؛ اخلاق و پیشگیری از تولد کودکانی با تالاسمی شدید: (تشخیص قبل از تولد یا تشخیص قبل از کاشت)

مقدمه :

شیوه های نوین ناباروری و پیشگیری از بیماریهای وراثتی اگر چه باعث افزایش امید در زوجهای نابارورشده و در بسیاری از موارد زندگی های مشترک آنان را استحکام بخشیده است ولی نکاتی در رابطه با پیشگیری از بیماریهای وراثتی هست که لازم است متخصصین زنان و زایمان با همکاری مشاوره متخصصین ژنیتیک و سایررشته ها در مورد آن اطلاعات لازم را به خانواده مورد بررسی بدهند و تصمیم گیری جمعی پس از سنجیدن احتمالات مختلف و مشورت با متخصصین رشته های وابسته صورت پذیرد تا از تولد بیماران لاعلاج یا صعب العلاج در خانواده نابارورجلوگیری شود.

ادامه مطلب...

90/5/23
1:37 عصر

Gulf War

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته سرطان در کودکان

Title: Persian Gulf War and rate of childhood malignancies in southern I.R.Iran.

Author: Dr Mahdi Shahriari, associate professor of pediatric hematology oncology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Islamic Republic of Iran

ادامه مطلب...

 

 


90/5/20
11:45 عصر

Curriculum Vitae

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته

 

Education:                  MD: 1986, Shiraz University. Shiraz, I.R.Iran

Specialty: 1989, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R.Iran

Subspecialty: 1994, Hematology –Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R.Iran

 

Faculty Appointments:    Djahrom Medical School, Assistant professor of Pediatrics, 1987-1989

Shiraz Medical School, Assistant professor of Pediatric Hematology –Oncology, 1994 –2001

Associate professor of Pediatric Hematology –Oncology, Since 2001

                                               

Membership:                       Member of Iranian Medical Council since 1986

                                           Member of Iranian Pediatric Hematology–Oncology Society since July 2000

Member of Iranian National Board Certification for Laboratory       Hematology and blood transfusion 2007-2009

Member of Iranian National Board Certification of Pediatric Hematology – Oncology since 2009 till now

ادامه مطلب...


90/5/20
11:21 عصر

خوش آمد گویی و معرفی!

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته

 سلام علیکم : بیماری های خونی در کودکان بسیار شایع است و به دلیل تغییر و تحولی که در طول دوران رشد از نوزادی تا نوجوانی رخ می دهد درک تفاوت مقادیر طبیعی و غیر طبیعی نیلز به دقت بیشتری دارد. در اینجا مقالات فارسی و انگلیسی اینجانب دکتر مهدی شهریاری فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره بیماری های خون و سرطان کودکان جهت اطلاع و استفاده همکاران و خانواده های بیماران که این موضوعات را در اینترنت جستجو میکنند؛ قرار می گیرد.  استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

Hello,I"m Dr Mahdi Shahriari, Associate Professor of Pediatric Hematology Oncology, Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. This weblog is constructed to  help physicins and families who search for Diseases of blood and cancer in in children